Komisje Rady - składy i zakresy działania 

 
 

KOMISJE RADY GMINY ZGIERZ

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. Śniecikowski Robert - Przewodniczący
2. Jóźwiak Marian - Wiceprzewodniczący
 

3. Kieliba Grzegorz - członek
4. Stańczyk Jacek - członek
5. Wiktorowski Krzysztof - członek


KOMISJA REWIZYJNA:
1. Stańczykowski Tomasz - Przewodniczący
2. Śniecikowski Robert - Wiceprzewodniczący

3. Stańczyk Jacek - członek
4. Kaźmierczak Wojciech - członek
5. Tomczak Kamil - członek

Przedmiotem działania Komisji
jest kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.


KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ:
1. Wiktorowski Krzysztof - Przewodniczący
2. Jóźwiak Marian - Wiceprzewodniczący 
3. Banasik Kinga - członek
4. Kaźmierczak Wojciech - członek
5. Kurek Mateusz - członek
6. Nemec Marzen - członek

7. Stańczyk Jacek - członek
8. Skopiak Gabriela - członek
9. Stańczykowski Tomasz - członek
10. Śniecikowski Robert - członek
11. Tomczak Kamil - członek
12. Tomczyk Benedykt - członek


Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
- budżetu i finansów gminnych,
- planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie gminy,
- inwestycji gminnych.

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
1. Tomczak Kamil - Przewodniczący
2. Stańczyk Jacek - Wiceprzewodniczący
3. Wiktorowski Krzysztof - członek

4. Jóźwiak Marian - członek
5. Skopiak Gabriela - członek
6. Nemec Marzena - członek 
7. Wężyk Piotr - członek
8. Stańczykowski Tomasz - członek
9. Tomczyk Banedykt - członekPrzedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
- rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ:
1. Skopiak Gabriela - Przewodniczący
2. Nemec Marzena - Wiceprzewodniczący 
3. Kieliba Grzegorz - członek
4. Kaźmierczak Wojciech - członek
5. Kurek Mateusz - członek
6. Wężyk Piotr - członek

7. Stańczyk Jacek - członek
8. Wiktorowski Krzysztof - członek
9. Stańczykowski Tomasz - członek
10. Śniecikowski Robert - członek
11. Tomczak Kamil - członek
12. Tomczyk Benedykt - członek


Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
- oświaty gminnej,
- kultury, sportu i turystyki,
- zdrowia i opieki społecznej,
- promocji gminnej,
- spraw obywatelskich (OSP, KGW itp.).

 

 
Liczba odwiedzin : 263
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Dynek
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2006-12-08 12:42:20
Czas publikacji: 2018-12-17 13:46:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak