Informacje o Urzędzie Gminy 

 
 

herb

URZĄD GMINY ZGIERZ
adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel.: (42) 716-25-15
fax: (42) 716-45-54
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl
strona internetowa: www.gminazgierz.pl

Urząd pracuje w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
  • wtorek: 8.00 - 17.00
  • piątek: 8.00 - 15.00

Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: we wtorki, w godz. 10:00 - 17:00 (pokój nr 8, budynek B – I piętro, wejście przez Sekretariat – pokój nr 9, budynek B, I piętro).

Zastępca Wójta Gminy Zgierz - Wiesław Olender przyjmuje interesantów: we wtorki, w godz. 10:00 - 16:00 (pokój nr 10, budynek B, I piętro, wejście przez Sekretariat – pokój nr 9, budynek B, I piętro).

 

Sekretarz Gminy Zgierz - Mirosława Maciak przyjmuje interesantów: codziennie w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych (pokój nr 6, budynek B, parter).

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz - Dariusz Sędzicki przyjmuje interesantów: w czwartki, w godz. 15:00 - 16:00 (pokój nr 15, budynek B, II piętro, tel. 42 716-25-15, wew.115)Obsługa kasowa klientów Gminy Zgierz odbywa się w Punkcie Obsług Bankowej Nr 5  Banku Spółdzielczego w Zgierzu przy pl. Jana Pawła II od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

Okresowa obsługa kasowa w Urzędzie będzie się odbywała w dniach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku (umowa do dnia 2 marca 2023) oraz dwa dni robocze po tych terminach.

 

Informacja nt. podań skierowanych do Wójta Gminy Zgierz

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy Zgierz podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg.
Rejestr skarg prowadzi pracownik Sekretariatu Wójta Gminy Zgierz.
Skargi i wnioski rozpatrują kierownicy Referatów Urzędu Gminy Zgierz w sprawach pozostających w zakresie merytorycznej właściwości danej komórki organizacyjnej.
Skargi i wnioski podlegające rozpatrzeniu przez Radę Gminy Zgierz przekazywane są do Biura Obsługi Rady.

 

 
Liczba odwiedzin : 37436
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Dynek
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2005-07-08 11:40:52
Czas publikacji: 2019-03-13 11:46:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak