Informacje o Urzędzie Gminy 

 

 

herb

URZĄD GMINY ZGIERZ
adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel.: (42) 716-25-15
fax: (42) 716-45-54
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl
strona internetowa: www.gminazgierz.pl

Urząd pracuje w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
  • wtorek: 8.00 - 17.00
  • piątek: 8.00 - 15.00

Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: we wtorki w godz. 10.00 - 17.00(pokój nr 8, budynek B – I piętro, wejście przez Sekretariat – pokój nr 9, budynek B, I piętro).

Zastępca Wójta Gminy Zgierz - Wiesław Olender przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 - 16.00(pokój nr 10, budynek B, I piętro, wejście przez Sekretariat – pokój nr 9, budynek B, I piętro).

 

Sekretarz Gminy Zgierz - Mirosława Maciak przyjmuje interesantów:codziennie w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych (pokój nr 6, budynek B, parter).

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz - Piotr Lebiedziński

Kasa Banku Spółdzielczego jest czynna w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
  • wtorek: 8.00 - 16.30
  • piątek: 8.00 - 14.30

Aktualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat:


Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
88 8783 0004 0019 1506 2000 0002
Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

Informacja nt. podań skierowanych do Wójta Gminy Zgierz

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy Zgierz podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg.
Rejestr skarg prowadzi pracownik Sekretariatu Wójta Gminy Zgierz.
Skargi i wnioski rozpatrują kierownicy Referatów Urzędu Gminy Zgierz w sprawach pozostających w zakresie merytorycznej właściwości danej komórki organizacyjnej.
Skargi i wnioski podlegające rozpatrzeniu przez Radę Gminy Zgierz przekazywane są do Biura Obsługi Rady.

 

 

Liczba odwiedzin : 2224
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Artur Michalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2005-07-08 11:40:52
Czas publikacji: 2017-08-23 14:22:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak