Wykaz Punktów, dyżury pracowników 

 

 

 

Punkty Pomocy Społecznej
Dyżury pracowników socjalnych

W ramach GOPS działają Punkty Pomocy Społecznej znajdujące się w sześciu miejscowościach na terenie Gminy Zgierz, w każdym punkcie pomocy społecznej pracownicy socjalni przyjmują klientów z danego rejonu opiekuńczego, załatwiają sprawy z zakresu pomocy społecznej, informują o przysługujących świadczeniach.

 

Godziny dyżurów pracowników socjalnych:

1) w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Białej ul. Kościelna 1

tel. (42) 717–84–78), 531-198-741

– 4 godziny – przyjmowanie klientów,

– 4 godziny – praca w terenie,

2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Łęczycka 4 pok. 28a

dla Dąbrówki Wielkiej

tel. (42) 716-03-27, 531-328-826

– 4 godziny – przyjmowanie klientów,

– 4 godziny – praca w terenie,

3) w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Giecznie ul. Główna 43

tel. (42) 717–83–68, 531-069-115

– 4 godziny - przyjmowanie klientów,

– 4 godziny - praca w terenie,

4) w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Grotnikach ul. Brzozowa 23 a
tel. (42) 717–91–16, 531-123-830

– 4 godziny – przyjmowanie klientów,

– 4 godziny – praca w terenie,

5) w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Smardzewie ul. Podleśna 1
tel. (42) 716–93–95, 531-170-225

– 4 godziny – przyjmowanie klientów,

– 4 godziny – praca w terenie,

6) w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Słowiku ul. Gdańska 44

(tel. (42) 717–03–49), 531-197-347

– 4 godziny – przyjmowanie klientów,

– 4 godziny – praca w terenie.

 

 

Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Artur Michalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2004-09-16 15:27:13
Czas publikacji: 2018-01-11 00:36:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak