Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, linii kablowej nN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej nN oraz złącza kablowo-pomiarowego w działkach o nr ew. 126, 202/2, 202/3, 343/2, 110/1, 111/1 w obrębie Dzierżązna, gmina Zgierz.  

 
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGIERZ 

 

Zgodnie z art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że: po przeprowadzeniu procedury formalnoprawnej została wydana decyzja nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, linii kablowej nN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej nN oraz złącza kablowo-pomiarowego w działkach o nr ew. 126, 202/2, 202/3, 343/2, 110/1, 111/1 w obrębie Dzierżązna, gmina Zgierz.

Z powyższą decyzją można się zapoznać w Referacie Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, pok.3.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Telefon kontaktowy 042 716-25-15 wew. 103, 104.

Data publikacji obwieszczenia, dnia 08.02.2019 r.

 
Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Dynek
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek
Czas wytworzenia: 2019-02-08 08:59:07
Czas publikacji: 2019-02-08 08:59:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak