Adresy e-mail 

 
 

Ważne adresy e-mail Urzędu:

wojt_gminy@gmina.zgierz.pl    -  Wójt Gminy Zgierz;

zastepca-wojta@gmina.zgierz.pl    -  Zastępca Wójta Gminy Zgierz

ug-sekretariat@gmina.zgierz.pl   -   Sekretariat Urzędu Gminy Zgierz;


sekretarz@gmina.zgierz.pl   -   Sekretarz Gminy Zgierz;


skarbnik@gmina.zgierz.pl   -  Skarbnik Gminy Zgierz;


gazeta@gmina.zgierz.pl   -   Redakcja miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej";


ug-promocja@gmina.zgierz.pl   -  Referat Promocji i Komunikacji Społecznej;


infrastruktura@gmina.zgierz.pl    -   Referat Infrastruktury Technicznej;


geodezja@gmina.zgierz.pl    -  Referat Geodezji i Nieruchomości;


urbanistyka@gmina.zgierz.pl   -   Referat Urbanistyki;


gospodarka_odpadami@gmina.zgierz.pl    -  Refarat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  - gospodarka odpadami;


ug-oswiata@gmina.zgierz.pl   -   Referat Edukacji i Spraw Społecznych;


administracyjny@gmina.zgierz.pl   -  Referat Samorządowo-Administracyjny;


ug-kadry@gmina.zgierz.pl   -  Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i BHP; Samodzielne stanowisko ds. Płac


dzgosp@gmina.zgierz.pl   -  Referat Samorządowo-Administracyjny - działalność gospodarcza;

ew.ludnosci@gmina.zgierz.pl   -  Referat Samorządowo-Administracyjny - ewindecja ludności;


radagminy@gmina.zgierz.pl   -  Biuro Obsługi Rady;


fundusze@gmina.zgierz.pl    -   Zespół ds. Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych;


oc.ug@gmina.zgierz.pl    -   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, OC i Administrator Bezpieczeństwa Informacji;


kcieslak@gmina.zgierz.pl    -  Zespół ds. Zamówień Publicznych i OSP;


ug-informatyk@gmina.zgierz.pl  -  Referat Samorządowo-Administracyjny - informatyk; 


gops@gmina.zgierz.pl   -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


 

Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Henryka Werszynin
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2007-12-06 14:24:21
Czas publikacji: 2016-12-13 08:36:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak