Dane teleadresowe Urzędu Gminy Zgierz i jednostek organizacyjnych gminy Zgierz 

 
 

 

Urząd Gminy Zgierz: 

ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel.:+48 42 716 25 15
faks: +48 42 716 45 54
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl


Referat Infrastruktury Technicznej:
- Kierownik:  42 716 25 15 w. 224,
- Drogi, wodociągi, oświetlenie42 716 25 15 w. 223,
- Zajęcie pasa drogowego:  42 716 25 15 w. 222,
Zespół ds. Geodezji i Nieruchomości: 42 716 25 15 w.107 lub 127,
Referat Urbanistyki: 42 716 25 15 w. 103 lub 104,
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 42 716 25 15 w. 101 lub 102,
Referat Finansowy:  42 716 25 15 w. 227,
- Podatki: 42 716 25 15 w. 112.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 65 53
e-mail: gops@gmina.zgierz.pl


Świadczenia rodzinne / 500+:
tel. 42 716 03 27
e-mail: gops.swiadczenia.rodzinne@gmina.zgierz.pl

Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej:

Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz
tel./fax: 42 717 80 76, 42 717 82 53
e-mail: gzk_zus@poczta.onet.pl


tel. 42 717 80 76 lub 42 717 82 53 + numer wewnętrzny:
- sekretariat, dyrektor: w. 26,
- wodociągi, kanalizacje, awarie: w. 15, 12,
- administrowanie budynkami komunalnymi, drogi: w.12,
- główny księgowy: w. 24,
- księgowość i kadry: w. 21,
- kasa: w. 21,
- rozliczenia wody i ścieków: w. 19,
- komunikacja gminna, dowozy uczniów do szkół, organizacja dowozów uczniów niepełnosprawnych, zamówienia publiczne: w. 23.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji:


Dzierżązna 4, 95-001 Biała
tel. 42 717-84-66
fax 42 717-80-18
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl
e-mail: gokpromocja@dzierzazna.pl


p.o. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej:
Agnieszka Kwiatkowska – tel. 500 158 477, 42 717 84 66
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Katarzyna Grabowska – tel. 42 717-84-66
e-mail: gokpromocja@dzierzazna.pl
ustalanie rezerwacji sal, terenu, noclegów
przygotowywanie ofert
sprawy administracyjne
kontakt ze sponsorami
Ośrodek Kultury
Katarzyna Leszczak – tel. 663-919-045
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl
warsztaty, koła zainteresowań
sprawy związane z działalnością zespołów
imprezy kulturalne na terenie gminy
współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, szkołami, parafiami
Biblioteki gminne
Agnieszka Kwiatkowska – tel. 42 717-84-66, 515 280 188
e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl
Promocja, strona internetowa
tel. 42 717-84-66
e-mail: gokpromocja@dzierzazna.pl
Księgowość
Główny księgowy Bożenna Jabłońska – tel. 42 717-84-66
e-mail: gokbiala@wp.pl

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 12:00 
POD NUMEREM TELEFONU
 
42 716 25 15 WEW. 236
W POZOSTAŁYCH DNIACH I GODZINACH POD NUMEREM TELEFONU 
 609 604 402

DANE TELEADRESOWE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZGIERZ


 

Liczba odwiedzin : 889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Henryka Werszynin
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Michalski
Czas wytworzenia: 2008-05-26 07:54:51
Czas publikacji: 2017-06-05 15:05:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak