Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zgierz nr XLVI/615/18 z dnia 29 marca 2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz na 2018 r.

2018-05-17 12:47:57
Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2018-04-05 15:37:03
Rejest zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

2018-01-29 11:16:33
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz w 2018 roku.

2018-01-24 14:51:22
Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz

2017-05-17 15:30:49
Ogłoszenia o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz w 2017 roku.

2017-03-06 08:51:11
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2017-02-14 08:06:24
Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej (skrócony)

2017-02-13 10:54:23
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zgierz w 2017 roku

2017-01-30 13:45:54
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zgierz w 2016 roku.

2016-02-15 15:42:26