Dostęp do Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji 

 
 
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, zmiany: Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1473), wprowadzająca w art. 26 ust. 2 obowiązek również dla organów samorządu tereytorialnego, polegający m.in. na udostępnianiu do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego, na stronach internetowych w/w urzędów Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Aby uzyskać dostęp do:

1)
Dzienników Ustaw - należy kliknąć myszką na tym tekście;

2) Monitorów Polskich - należy kliknąć myszką na tym tekście.
 

Liczba odwiedzin : 752
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Henryka Werszynin
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2010-01-07 13:33:44
Czas publikacji: 2010-01-07 13:44:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak