Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 26 października 2018 roku

2018-11-14 12:50:58
Obwieszczenie Burmistrza Strykowa, znak: RŚG.6220.8.2018.AR z dnia 6 listopada 2018 r.

2018-11-13 10:43:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o polowania w dniach 18 i 24 listopada 2018 r. oraz 4, 9, 12, 16, 22 grudnia 2018 r.

2018-11-09 15:46:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 listopada 2018 r. o polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 41 na terenie gminy Zgierz.

2018-11-07 15:57:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 listopada 2018 r.,o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „rozbudowy stacji wodociągowej na działkach o nr ew. 96/9 i 280 w obrębie Grotniki, gmina Zgierz.

2018-11-06 10:49:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 listopada 2018 r.,o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ew. 16/206 i 17 w obrębie Józefów, gmina Zgierz.

2018-11-06 10:45:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 listopada 2018 r.,o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ew. 527/15, 528, 563/10, 563/9, 323/4 w obrębie Rosanów, gmina Zgierz.

2018-11-06 10:42:11
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania dla nieruchomości położonej w obrębie Lućmierz-Las

2018-11-02 17:15:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 30 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach zlokalizowanych w obrębie Jedlicze A i obrębie Jedlicze B

2018-10-30 16:19:05
Obwieszczenie Burmistrza Strykowa z dnia 26 października 2018 r. o wszczęciu postępowania

2018-10-29 15:55:26