Załatw sprawę 

 
 
W dziale Załatw Sprawę można się dowiedzieć jaka jest procedura załatwiania spraw w Urzędzie przedstawionych w alfabetycznym spisie spraw i pobrać właściwy wniosek.

Sprawę można załatwić poprzez pobranie właściwego pliku, wydrukowanie go, wypełnienie i przyniesienie do Urzędu Gminy, gdzie zajmie się nim właściwy urzędnik

Po odszukaniu właściwego wniosku należy zapoznać się z kartą informacyjną danej sprawy, która informuje o:

- podstawie prawnej dotyczącej danego dokumentu
- opisie procedury potrzebnej do pełnego załatwienia sprawy ( właściwy dokument, załączniki)
- miejscu załatwienia sprawy (nazwa komórki, osoba, miejsce, nr.tel., e-mail)
- terminie załatwienia sprawy
- opłacie administracyjnej
- opłacie skarbowej
- trybie odwoławczym
- dodatkowych informacjach  

Liczba odwiedzin : 5516
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Artur Michalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Michalski
Czas wytworzenia: 2015-09-10 12:41:08
Czas publikacji: 2015-09-10 12:43:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak