Pełne dane teleadresowe UG Zgierz (z adresami e-mail) 

 
 
Wójt Gminy – Barbara Kaczmarek
(budynek B, I piętro, pokój nr 8 (wejście przez Sekretariat - pokój nr 9)
Przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 - 17.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
 
Z-ca Wójta Gminy – Wiesław Olender
(budynek B, I piętro, pokój nr 10 (wejście przez Sekretariat - pokój nr 9)
Przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 - 16.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
 
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz – Dariusz Sędzicki
(budynek B, II piętro, pokój nr 15)
Pełni dyżury: w czwartki w godz. 15.00 -16.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 116
 
Sekretariat Urzędu – Aneta Taradaj
(budynek B, I piętro, pokój nr 9)
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
 
Sekretarz Gminy – Mirosława Maciak
(budynek B, parter, pokój nr 6)
tel.: 42 716-25-15, wew. 106
 
Skarbnik Gminy – Ewa Kubiak
(budynek A, I piętro, pokój nr 27a)
tel.: 42 716-25-15, wew. 237
 
Biuro Obsługi Klienta
Biuro udziela informacji, przyjmuje wnioski oraz wydaje dokumenty z zakresu:
(budynek A, parter)
Stanowisko nr 1
urbanistyki, infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchomościami
Danuta Szadkowska
tel.: (42) 714-28-31
Stanowiska 3 i 4
wpisów do CEIDG, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, edukacji, dodatków mieszkaniowych, spraw lokalowych, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, posiadanych gruntów, umorzeń podatków, zamówień publicznych, udostępniania informacji publicznej
Anna Stolarska
tel.: 42 714-28-33
Marzena Kupis-Knyszka
tel.: 42 714-28-34
Kancelaria
Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Agnieszka Ciesielska
tel.: 42 714-28-35
Centrala telefoniczna
Elżbieta Skorupka
tel.: 42 716-25-15
 
Biuro Obsługi Rady
(budynek B, II piętro, pokój nr 16)
Bożena Pluskota, Weronika Pruszak-Tworska
tel.: 42 716-25-15, wew. 116
 
Referat Samorządowo-Administracyjny
(budynek A, II piętro, pokój nr 32)
Kierownik: Agnieszka Chmieleska
tel.: 42 716-25-15, wew. 232
            * Ewidencja ludności, dowody osobiste
(budynek A, I piętro, pokój nr 26)
Dorota Nawrocka, Ewa Rzeźniczak
42 716 25 15, wew. 226
* Informatyka:
(budynek A, II piętro, pokój nr 33)
Artur Michalski, Paweł Dynek
tel. 42 716-25-15, wew. 233
 
Referat Infrastruktury Technicznej
(budynek A, I piętro)
Kierownik: Ewa Lewińska (pok. 24)
tel.: 42 716-25-15, wew. 224,
Mirosława Gorzak, Maciej Wrzesiński (pok. 22)
tel.: 42 716-25-15, wew. 222,
Urszula Wojciechowska, Paulina Pawlak (pok. 23)
tel.: 42 716-25-15, wew. 223
 
Zespół ds. Zamówień Publicznych i OSP
(budynek B, II piętro, pokój 14)
tel.: 42 716-25-15, wew. 114
Katarzyna Cieślak
Sylwia Kapuścińska
 
Referat Geodezji i Nieruchomości
(budynek B, parter, pokój nr 7)
Kierownik: Bogdan Wójcikowski
tel.: 42 716-25-15, wew. 107, 127
 
Referat Urbanistyki
(budynek B, parter, pokój nr 3)
Kierownik: Adam Kliszewski
tel.: 42 716-25-15, wew. 103, 104
 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(budynek B, parter, pokój nr 1)
Kierownik : Małgorzata Godlewska
tel.: 42 716-25-15, wew. 101
* Gospodarka Odpadami
(budynek B, parter, pok. 2)
Monika Adamczewska
tel.: 42 716 25 15, wew. 212
Iwona Marzec
tel.: 42 716 25 15, wew. 102
 
Referat Edukacji i Spraw Społecznych
(budynek A, II piętro, pok. nr 30)
Kierownik: Bożena Frank
tel.: 42 716-25-15, wew. 240
Anna Kubiak, Dominika Stolarska
tel.: 42 716-25-15, wew. 230
 
Referat Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
(budynek B, I piętro, pokój nr 13)
Kierownik: Aleksandra Boruta
tel.: 42 716-25-15, wew. 113
* Redakcja miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej”
Redaktor naczelny: Mariusz Świątczak
Magdalena Tworska
Edyta Wójcik
tel.: 42 716-25-15, wew. 244
 
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i BHP
(budynek A, II piętro, pokój nr 35)
Barbara Majchrzak
tel.: 42 716-25-15, wew. 235
e-mail: ug-kadry@gmina.zgierz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Płac
(budynek A, II piętro, pokój nr 35)
Anna Lewandowska
tel.: 42 716-25-15, wew. 235
 
Referat Finansowy
(budynek A, I piętro, pokój nr 27)
Kierownik: Agnieszka Wrzesińska
tel.: 42 716-25-15, wew. 227
Grażyna Sęk
tel.: 42 716-25-15, wew. 125
* Wymiar Podatków
(budynek B, I piętro, pokój nr 12)
Janina Wrońska, Teresa Rzepecka, Magdalena Pietrzak-Krystek
tel.: 42 716-25-15, wew. 112
* Księgowość Podatkowa
(budynek A, parter, pokój nr 21)
Dorota Gorąca, Monika Jabłońska
tel.: 42 716-25-15, wew. 221
* Egzekucja Podatków
(budynek A, I piętro, pokój nr 25)
Magdalena Bartczak
tel.: 42 716-25-15, wew. 255
* Księgowość Budżetowa
(budynek A, I piętro, pokój nr 25)
Magdalena Złotocha
Joanna Zych
tel.: 42 716-25-15, wew. 225
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, OC
(budynek A, II piętro, pokój nr 36)
Ryszard Tobera
tel.: 42 716-25-15, wew. 236
Adwokat
(budynek B, II piętro, pokój nr 17)
tel.: 42 716-25-15, wew. 117
 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu - Punkt Obsługi Bankowej Nr 3 (budynek A - BOK)
 

Liczba odwiedzin : 1071
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Dynek
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2014-06-16 11:51:59
Czas publikacji: 2019-01-31 15:55:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak