Wybory samorządowe 

 

 

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE

21 października 2018 r. 
Godziny otwarcia lokali:
7:00 - 21:00

 

Kalendarz wyborczy

 
WYBORY2018.PKW.GOV.PL

 

 


 

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego dla gminy Zgierz

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego dla gminy Zgierz

Zestawienie wyników głosowania na kandydatów do Rady Gminy Zgierz

 

 

 

 

 


 

ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zgierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Zgierz bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr 11/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 11 października 2018 r.  w sprawie sprostowania treści obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 12 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 1 października 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Okręg wyborczy nr 2.


Komunikat Wójta Gminy Zgierz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zawiadomienia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia 

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych i losowania

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierz z dnia 27 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II o o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korenspondencyjnego


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu o wybraniu przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 19 września 2018 r. o obwodach głosowania

Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze gminy Zgierz

Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych

 

Załączniki

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data: 2018-08-20 14:02:11 Rozmiar: 311.78k Format: .pdf Pobierz

Wykaz tablic przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów

Data: 2018-08-21 11:14:26 Rozmiar: 109.82k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 21 sierpnia 2018 r. informujące o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: utworzonych na obszarze Gminy Zgierz, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-08-21 12:58:33 Rozmiar: 379.8k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-08-28 14:54:29 Rozmiar: 782.88k Format: .pdf Pobierz

Informacja o zasadach zgłaszania kandydatów na radnych

Data: 2018-08-31 08:48:02 Rozmiar: 1.08M Format: .zip Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II o możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Data: 2018-09-04 13:33:15 Rozmiar: 199.65k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Data: 2018-09-11 16:19:16 Rozmiar: 98.88k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Data: 2018-09-11 16:19:16 Rozmiar: 157.87k Format: .pdf Pobierz

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Data: 2018-09-13 14:12:52 Rozmiar: 94.78k Format: .pdf Pobierz

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Data: 2018-09-13 14:12:52 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Data: 2018-09-14 14:55:09 Rozmiar: 212.82k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników

Data: 2018-09-17 14:52:57 Rozmiar: 288.72k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania

Data: 2018-09-17 14:52:57 Rozmiar: 295.44k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 17 września 2018 r. o dodatkowym terminie zgłaszania kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4 i okręgu wyborczym nr 14

Data: 2018-09-18 11:19:59 Rozmiar: 104.43k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników

Data: 2018-09-19 08:52:36 Rozmiar: 110k Format: .doc Pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania

Data: 2018-09-19 08:52:36 Rozmiar: 110k Format: .doc Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych i losowania

Data: 2018-09-25 08:45:28 Rozmiar: 200.54k Format: .pdf Pobierz

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

Data: 2018-09-26 13:32:46 Rozmiar: 32.31k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierz z dnia 27 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz

Data: 2018-09-28 11:16:23 Rozmiar: 60.34k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zgierz

Data: 2018-10-01 11:39:33 Rozmiar: 656.53k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Zgierz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zawiadomienia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia

Data: 2018-10-01 12:21:04 Rozmiar: 62.15k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-10-01 16:57:03 Rozmiar: 427.45k Format: .pdf Pobierz

Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych

Data: 2018-10-02 15:48:28 Rozmiar: 194.98k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-10-03 11:51:15 Rozmiar: 92.64k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Zgierz bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Data: 2018-10-08 09:39:10 Rozmiar: 90.91k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 12 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-10-12 11:33:16 Rozmiar: 234.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr 11/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sprostowania treści obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Zgierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-10-12 11:57:41 Rozmiar: 49.31k Format: .pdf Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

Data: 2018-10-17 13:37:06 Rozmiar: 60.62k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Okręg wyborczy nr 2

Data: 2018-10-18 14:32:21 Rozmiar: 2.72M Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-10-18 14:32:21 Rozmiar: 289.6k Format: .pdf Pobierz

Zestawienie wyników głosowania - Rada Gminy Zgierz

Data: 2018-10-30 16:32:31 Rozmiar: 350.84k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego dla gminy Zgierz

Data: 2018-10-30 16:32:31 Rozmiar: 255.95k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego dla gminy Zgierz

Data: 2018-10-30 16:32:31 Rozmiar: 218.25k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Zgierz

Data: 2018-11-16 17:24:21 Rozmiar: 54.27k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 9679
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Artur Michalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Michalski
Czas wytworzenia: 2018-08-20 12:11:00
Czas publikacji: 2018-11-16 17:24:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak