Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-18 12:25:24 Obwieszczenia, Zawiadomienia i Decyzje / Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 18 grudnia 2018 r.,o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ew. 3/1, 73, 74, 75/19, 95/20, 95/19, 90/1, 5/23, 5/22, 5/19, 5/21, 82, 236/10, 88/22, 88/10, 80/7, 233/10, 232/5, 340/9 w obrębie Jedlicze A oraz w działkach o nr ew. 253/2, 162/2, 159/13, 159/12, 159/14, 253/4, 253/6, 253/5, 253/7, 253/8, 115/3, 120/29, 115/4, 116/40, 116/42, 116/24, 86/28, 254, 122/9, 258, 151/1, 252, 140/64, 140/63, 140/75, 140/76, 137/22, 137/2, 137/25, 127/1, 122/7, 89/1, 86/27, 70/10, 247/1, 67/9, 191/1, 70/12, 76/25, 77/9, 76/13, 255, 183/9, 100/11, 41/2, 76/17, 83/1, 184/7, 76/26, 69/18, 189/1 w obrębie Jedlicze B, gmina Zgierz. Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-12-17 14:29:39 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest / Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na rok 2019 Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-12-17 14:29:11 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest / Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na rok 2019 Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-12-17 14:25:12 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest / Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na rok 2019 Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-12-17 13:46:54 Komisje Rady Gminy / Komisje Rady - składy i zakresy działania Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-12-17 12:00:04 2018 / Przetarg nieograniczony na zadanie: „Wyłapywanie i dostarczanie do schroniska lub hotelu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zgierz oraz ich utrzymywanie i leczenie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., wraz z bezpańskimi psami i kotami odłowionymi z terenu gminy Zgierz w latach 2007-2018" Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-12-17 10:57:31 Statut Gminy Zgierz / Statut Gminy Zgierz (tekst jednolity z 23 października 2018 roku) Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-12-17 10:57:27 Statut Gminy Zgierz / Statut Gminy Zgierz (tekst jednolity z 28 grudnia 2012 roku) Paweł Dynek Archiwizacja artykułu
2018-12-17 09:15:46 Harmonogram odbioru odpadów / Harmonogram na 2019 rok Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-12-17 09:14:42 Harmonogram odbioru odpadów / Harmonogram na 2019 rok Paweł Dynek Edycja artykułu