Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 14:02:43 Ogłoszenia / Ogłoszenie konkrusu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Artur Michalski Edycja artykułu
2019-02-15 10:38:59 Ogłoszenia / Ogłoszenie konkrusu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-15 10:35:54 Budżet Gminy Zgierz na 2017 r. / Sprawozdania roczne z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-13 15:05:24 2019 / Przetarg nieograniczony na zadanie "Rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąznej" Paweł Dynek Edycja artykułu
2019-02-13 08:39:41 2019 rok / Zarządzenie Wójta Nr VIII/19/19 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Rosanów Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-13 08:39:07 2019 rok / Zarządzenie Wójta Nr VIII/18/19 z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy gminie Zgierz w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Zgierz Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-13 08:37:56 2019 rok / Zarządzenie Wójta Nr VIII/17/19 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Zgierz na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań zleconych Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-13 08:37:18 2019 rok / Zarządzenie Wójta Nr VIII/16/19 z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia biegłych rzeczoznawców majątkowych Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-13 08:36:39 2019 rok / Zarządzenie Wójta Nr VIII/15/19 z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Zgierz Artur Michalski Publikacja artykułu
2019-02-13 08:36:03 2019 rok / Zarządzenie Wójta Nr VIII/14/19 z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów gminy Zgierz pod potrzeby ewidencji księgowej Artur Michalski Publikacja artykułu