Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-20 09:00:01 2018 rok / Sprawozdanie za I kwartał 2018 roku Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 15:32:10 Ochrona środowiska oraz Utrzymanie czystości i porządku / Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-04-19 14:48:47 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/56/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Zgierz krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:47:38 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/55/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny działki o numerze ewidencyjnym 47/1 położonej w obrębie kania Góra Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:47:06 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/54/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny działki o numerze ewidencyjnym 70/47 położonej w obrębie Słowik Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:45:45 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/53/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny działki o numerze ewidencyjnym 457/4 położonej w obrębie Kębliny Paweł Dynek Edycja artykułu
2018-04-19 14:43:06 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/53/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny działki o numerze ewidencyjnym 457/4 położonej w obrębie Kębliny Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:41:39 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/52/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny działki o numerze ewidencyjnym 733/2 położonej w obrębie Rosanów Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:40:31 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/51/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny działki numer 455, położonej w obrębie Rosanów Paweł Dynek Publikacja artykułu
2018-04-19 14:38:06 2018 rok / Zarządzenie Wójta Nr VII/49/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Paweł Dynek Publikacja artykułu