Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-17 13:37:06 Wybory samorządowe 2018 / Wybory samorządowe Artur Michalski Edycja artykułu
2018-10-17 08:27:14 Obwieszczenia, Zawiadomienia i Decyzje / Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 15 października 2018 r. o polowaniach zbiorowych w okresie od dnia 3 listopada 2018 r. do dnia 27 stycznia 2018 r. Artur Michalski Publikacja artykułu
2018-10-16 16:59:55 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie - Szczawin Mały Artur Michalski Publikacja artykułu
2018-10-16 16:07:01 2018 / Przetarg nieograniczony na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych na terenie gminy Zgierz na rok 2019" Artur Michalski Edycja artykułu
2018-10-16 16:01:21 Obwieszczenia, Zawiadomienia i Decyzje / Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację budowy linni kablwej niskiego napięcia w działkach w obrębie Emilia i obrębie Kania Góra Artur Michalski Publikacja artykułu
2018-10-16 16:00:28 Obwieszczenia, Zawiadomienia i Decyzje / Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację dla rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie Kębliny Artur Michalski Edycja artykułu
2018-10-16 15:35:20 Obwieszczenia, Zawiadomienia i Decyzje / Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację dla rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie Kębliny Artur Michalski Publikacja artykułu
2018-10-15 15:16:12 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierz - Specjalista ds. księgowo-kadrowych (w pełnym wymiarze czasu pracy) Artur Michalski Publikacja artykułu
2018-10-15 13:22:51 Oświadczenie majątkowe złożone w trakcie 2018 roku / Piotr Gadomski - Radny Gminy Zgierz Artur Michalski Edycja artykułu
2018-10-12 12:47:59 2018 / Przetarg nieograniczony na zadanie: "Udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000 złotych" Artur Michalski Edycja artykułu